Halloween ngày mấy và ý nghĩa của ngày Halloween là gì?

Hoa trang trong le hoi Halloween

Nhắc đến ngày Halloween, mọi người đều biết nó là ngày lễ hội hóa trang thành các nhân vật ma quái, nhưng ý nghĩa của ngày Halloween là gì? Và Halloween ngày mấy thì có thể không phải ai cũng biết rõ. Halloween là sự pha trộn giữa những nghi lễ tôn giáo và tập tục […]

Continue reading